Külaseltsi korraline üldkoosolek / kordus

Hea Lindi Külaseltsi liige!

Oled oodatud osalema 16. juuli 2024. a kell 20:00 Lindi Külaseltsi kordusüldkoosolekule.

Palume tulla Lindi vanasse koolimajja. Mõtleme ja arutame, mida saame koos ära teha. Meie ühised arvamused ja mõtted on need, mis on külaseltsi plaanide tegemise aluseks.

Päevakorras on:

  • 2023. aasta aruanne ja selle kinnitamine,
  • põhikirja muutmine,
  • strateegia ja projektid, 2024. aasta tegevused.

Aruannet saab enne koosolekut vaadata aadressil: http://www.lindi.ee/lindi-kulaselts/

NB! Võtame rõõmuga vastu avaldusi külaseltsiga liitumiseks!

Soovitame nendel, kes ise osaleda ei saa, volitada mõnda teist külaseltsi liiget ennast antud koosolekul lihtkirjaliku volitusega esindama!  Näiteks:

„Mina, …………………, volitan Lindi Külaseltsi üldkoosolekul, mis toimub ………….. (kuupäev) ennast esindama ja otsuseid vastu võtma ……………… (keda volitad).“ /allkiri/

Täiendav info Taavi Tamberg, tel 5116767

Lindi jaanituli 2024 – 22. juuni kell 20

Kutsume kõiki osa saama Lindi suurest jaanitulest. Algab ikka kell kaheksa õhtul. Muusika löövad lahti Kristjan Siiman ja sõbrad, õhtut juhib Meelis Sarv ning peaesinejaks on UNTSAKAD. Tantsude vahele ikka mänge nii lastele kui kõigile! Süüa saab, kiikuda saab (külakiik ja spordiklubi Kiva-Kiiking 4m kiigega) ja muidugi suur lõke!

Rohkem infot Facebook sündmuse all!

Osta pilet eelmüügist kas Fienta või Piletilevi kaudu!
Täispilet eelmüügist 8 € (kuni 21. juuni kell 15:00, hiljem ja kohapeal tavahind 10 €)
Perepilet (2 täiskasvanut ja nende alaealised lapsed) eelmüügist 16 € (kuni 21. juuni kell 15:00, hiljem ja kohapeal tavahind 20 €)
Lastele vanuses kuni 12 eluaastat (k.a.) on sissepääs tasuta

Väravad avatakse kell 19:15

Mehed üheskoos kogukonna kriisiplaani pidamas

12. juunil kell 16 Lindi Vana kooli kohvikus. Vaatame koos, mis on kogukonnas kriis, kuidas isiklikult ja oma perega kriisideks valmis olla ja milles kohaliku omavalitsuse, riigi või riiklike struktuuride peale võib loota, milleks aga koalikus kogukonnas ühiselt valmistuda. Võtame aluseks mh ka küsitluse, mida kõik piirkonna inimesed võiksid täita!

Pilt: OpenAI, 16.05.2024

Projekti “Lindi piirkonna elanikkonnakaitse vajaduste täpsustamine, teenuste tellimine ja inventari soetamine” toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lindi piirkonna kriisideks valmisolek

Info ja tekst: Mai Leht, Taavi Tamberg. Fotod: Ulla Orgusaar

Lindi külaselts sai 2024. aastal rahastuse kriisivalmisolekuga seotud projektile. KÜSKi kodanikuühiskonna innovatsioonifond toetas meie piirkonda 26 000 euroga, et tagada elektrienergia varustuskindlus, samuti varud esmaste eluliste vajaduste rahuldamiseks olulistes hoonetes – Lindi Lasteaed-Algkoolis ja Lindi vanas koolimajas, kogunemis- ja evakuatsioonikohtades – arvestades erinevaid võimalikke kriisiolukordi. 

Projekti ellurakendamiseks oleme seni läbi viinud ka ühe avatud koosoleku, kus arutati kriiside ja projekti edasiste tegevuste üle. 30. aprillil on võimalik osa võtta Kadjaste vabaajakeskuses toimuvast infopäevast elanikkonna kaitse ja kriisivalmiduse osas. Kõik huvilised on oodatud – transpordi organiseerimiseks andke palun märku, kirjutage. Erinevaid koolitusi korraldame edaspidi ka kohapeal!

Nii on 23. mail kell 18 tulemas Päästeameti koolitus Lindi Lasteaed-Algkoolis ja 12. juunil kell 16 meestele suunatud arutelu Lindi Vana kooli kohvikus.

Seni on asja üle arutlemas käinud üpris väike seltskond, seega võib neil midagi kahe silma vahele jäänud olla. Selleks, et paremini aru saada kogukonna ootustest, viime läbi küsitluse. On oluline teada, mida kogukonna inimesed kriisiks peavad, kas perekondadel on kriisivarud olemas, kas on läbi mõeldud, mida oma kriisiolukordade (n tulekahju tagajärjed) puhul teha. Samuti selgub küsitlusega ka tõenäoline abivajadus kriisiolukordades või näiteks kellegi võimekus teisi vajadusel abistada. 

Küsitlus on anonüümne, aga kes soovib kriisiolukorras abiks olla, saab oma kontaktandmed anda – neid hoiame me turvaliselt.

Ootame väga teie vastuseid küsitlusele, sest see on meie kõigi huvides oluline. Koos saab alati ka kõige suurematest muredest võitu. Selleks, et võimalikult paljud ümberkaudsed inimesed oleks tulevikus ootamatutes hädaolukordades võimelised leidma õigest kohast abi ja infot, mida, kus ja kuidas teha, on teie vastused ääretult tähtsad.

Küsitlusele saab vastata SIIN.

PS! Esialgne kriisiplaan on ka juba olemas Lindi külaseltsi kodulehel. Sellele on samuti teiepoolsed ettepanekud ja kommentaarid väga oodatud – kirjutage info@lindi.ee.  

PPS! Rohkem pilte senistest aruteludest SIIN.