Lindi Külaselts

Lindi Külaselts on vabatahtlik rahvaliikumise põhimõttel tegutsev ühendus, mis on seadusega sätestatud korras registreeritud ja tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel.  Külaseltsi missiooniks on panustada oma organisatoorsete ja materiaalsete vahenditega Lindi küla säilitamisse, majandusliku-, sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamisse, külaelanike huvide ja vajaduste kaitsmisesse. Oma tegevustes lähtume muuhulgas ka vabaühenduste tegevuse eetilistest väärtustest, mille põhimõtted on vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus.

Külaselts on asutatud juunis 2003. Külaseltsi eestvedamisel on korrastatud Lindi aas – sinna on kerkinud ilus kõlakoda ja külakiik , valminud on kaunis sild. Aasal toimuvad traditsioonilised iga-aastased jaanituled. Osaleme jõudu mööda üleriigilistel Teeme Ära talgutel, Maalelamise päeval jms üritustel. 2012. aastal oli meie külal au osaleda üleriigilises Avatud Külaväravate projektis, mille kaudu tutvustasime oma küla ka võõramale rahvale. Meid väisas selle ürituse raames riigikogu esimees Ene Ergma. Samuti võib külaseltsi teeneks pidada ka mälestuskivi avamist vana kooli juures ja oma küla majaka avamist uue kooli juures. Alates 2013. aastast on avatud käsitööait ja meie tegemisi tunnustati siis Pärnumaa Aasta küla tiitliga ja sellel külaseltsi esimesel juubeliaastal kandideerisime ka ülevabariigiliselt Aasta küla tiitlile.  Alates 2020. aastast peame ülal Lindi Vana koolimaja. Projektidest ülevaade asub siin – http://www.lindi.ee/projektid.

Kindlasti ei toimiks meie külaselts ilma aktiivsete eestvedajateta ja tublide külainimesteta, kes ikka ja jälle oma õla alla panevad, kui on vaja nõu ja abi erinevate ürituste elluviimisel või projektide kirjutamisel. 2021. aastast on külaseltsi juhatus kolme liikmeline – sinna kuuluvad Taavi Tamberg, Anneli Koppel ja Kaire Kiivit.

Infot meie ürituste ja tegemiste kohta leiad ka Facebookist  https://www.facebook.com/Lindikylaselts, mis paratamatult moodsa ajaga kaasas käib. Pilte meie külast ja elust ja tegemistest võite leida ka Lindi Lasteaed-Algkooli pildikogust, igapäevase info vahetamiseks sobib ka FB grupp Lindi rahvas ja sõbrad.

Põhikiri ja aastaaruanded:

Liikmemaksu suurus määratleti viimati 2018. aastal (8€, pikaajalisele töötule ja pensionärile 4€). Otsest kohustust edaspidistel aastatel liikmemaksu tasuda ei ole. Liikme jm annetusi saab tasuda MTÜ Lindi Külaseltsi arveldusarvele SEB pangas EE731010220120062015 või sularahas üldkoosolekul.

2019. aasta augustis viidi läbi suurem arvamusküsitlus Lindi küla elanike ja suveliste hulgas. Kokkuvõte on leitav siit! Sama küsitlust korrati ka 2021. aastal ja selle tulemused on kirjas siin.