Projektid

Külaseltsi tegevuse kaudu on külaelu edendamiseks ellu viidud erinevaid projekte, mis on olulised rahva püsima jäämisel piirkonda.

EV100 projektid

2018 – Lindi laste rahvariiete komplekti valmistamine. Projekti periood 1.mai kuni 31.detsember 2018.

See on kingitus Lindi kaluriküla rahva poolt EV100 sünnipäevaks kogukonna kõige olulisematele – lastele. Kogukondade EV100 taotlusvoorust saadud toetuse toel valmistab meie oma rahvarõivaspetsialist Maie Kalbus 8 komplekti Audru kihelkonna autentseid rahvarõivaid nii poistele kui tüdrukutele. Valmivad Audru tütarlaste triibuseelikud, poiste vestid ja püksid, mõlemate särgid. Rahvarõivad saavad olema hoiul Lindi Lasteaed-Algkoolis, pakkudes nii kandmisrõõmu mitme järgneva põlvkonna väikestele lindikatele. Kindlasti saab meie lapsi neis näha ka edaspidistel laulu- ja tantsupidudel.

  

Leader projektid

2010 – „Oma küla majakas” – küla ja lasteaia mänguväljakule on ehitatud annetuste toel, sponsorite abil ja Leader rahastusega mängumajakas.

2011 –  „Lumerajamasina ja jäljelõikaja soetamine” – projekti käigus soetati suusarajamasin ja jäljelõikaja.

2012 – “Lindi küla käsitööaida sisustamine”- soetati erinevad käsitöö tegemise vahendid, mööbel.

2018 – “Flygrossing trenažöörsüsteemide ostmine ja paigaldamine”.

Flygrossing trenažöör süsteem aitab kehalist aktiivsust tõsta igas vanuses inimesestel. Flygrossingu abil tehtav treening on spordi-, meditsiini-, kinesioloogia- ja rehabilitatsiooni valdkondades innovatiivne ja positiivset meeleolu toetav meetod.

Flygrossingul harrastamisega Lindil tõuseb ühiste tegevuste võimalus. Mis tugevdab kogukonda ning loob võimaluse lisategevuseks turistidele. Flygrossingul treenides paraneb nii noorte kui täiskasvanute kehaline aktiivsus.

Flygrossingu ostmist ja paigaldamist rahastab PRIA.  Liider projekti toetus Pärnu Lahe Partnerlnuskava 2014-2017 meede 2 – Aktiivne kogukond. Töid teostavad Flygrossing OÜ ja Puurkaevumestrid OÜ


PRIA projektid  Külade uuendamise ja arendamise  investeeringutoetus, meede 3.2

2010  – “Lindi külaplatsi ja kõlakoja renoveerimine”- uue kõlakoja ehitamine, avara valgustatud parkla rajamine, peoplatsi võsast puhastamine ja muruga külvamine, tualetid. Lindi külaplats on kogukonna liikmetele olulise tähtsusega. Külaplatsil paikneb varem annetuste toel valminud külakiik. Külaplats on külaelanike ja lähipiirkondade elanike jaoks traditsiooniliste tähtpäevade tähistamise koht ning sobiv paik laagrite, laatade, festivalide ning kõikvõimalike kultuuri -ja spordiürituste läbiviimiseks.

2011  – Käsitööaida rajamine Lindi külade piirkonnale ja vajaliku sisustuse soetamine (kangasteljed, käärpuud ja savipõletusahi koos tööks vajalike vahenditegaLindi rannakülas renoveerida vana palkait, soetada vahendid erinevate rahvuslike käsitööliikide tegemiseks ning kujundada küla käsitööaidast koht, kus on piirkonna käsitööhuvilistel võimalik käsitööga tegeleda. Korraldada käsitöö õpitubasid, koolitusi, näituseid, näitus-müüke.


 

KOP projektid

KOP 2009 projekt“Anname külale hääle” – Lindi Külaseltsile helivõimendusaparatuuri soetamine ürituste korraldamiseks.

KOP 2012 projekt – “Lindi küla tahab areneda” – MTÜ Lindi külaselts viis läbi koolituse, mille eesmärk oli anda MTÜ liikmetele ja kogukonnale uusi teadmisi ja rakendada saadut arengukava uuendamise protsessis. Koolituse käigus õpiti, kuidas kogukonda kaasata küla tegemistesse, kuidas jagada vastutust, meeskonnatööd ja selle rakendamist, kuidas panna elanikud küla heaks tööle, kuidas ületata takistusi (sh. ka rahastaja leidmine) ja kuidas on ära kasutatud kohalikke kultuurilis- looduslikke võimalusi.
KOP 2012 projekt – “Käsitööpäevad Lindi käsitööaidas”- tutvustati elanikkonnale ja huvilistele käsitööaida võimalusi. Tegevustesse olid kaasatud ka kogukonna lapsed ja noored.

KOP 2013 projekt –  ” Ise tehtud,  hästi tehtud”– pakuti külaelanikele erinevaid koolitusvõimalusi koos taas-kasutusvõimaluste rakendamisega (vanast uue tegemine). Projekt aitas parandada  kodukoha tunnet ning tugevdada  Lindi küla kogukonda läbi kaunite kultuurielamuste. Kogukonna liikmed said osaleda erinevatel käsitöö koolitustel ja neil tekkisid uued ja paremad võimalused vaba aja tegevusteks läbi käsitöö. Toimus külainimeste omavaheliste sidemete suurenemine läbi koostegemise ning küla kultuuritraditsioonide elustamine ja jätkamine.

KOP 2014 projekt – „Õppides saab targaks” – kogukonna ja piirkonna eri vanusegruppides elanikele (sh. lastele/noortele, kokku ca 180 inimesele) uute käsitööoskuste õpetamine ja olemasolevate oskuste arendamine. Uute teadmiste ja käsitööoskuste arendamine kogukonnas läbi koostegemise. Kogukonna elujõulisuse tugevdamine ning kohalikule elule ja elukeskkonnale lisandvääruse andmine.

KOP 2014 projekt – „Lindi Rahvamaja valgustuse süsteem”  – kaasaegse valgustehnika soetamine Lindi Rahvamaja spordi- ja peosaali  erinevate kontsertide, etenduste, konkurside jne läbiviimiseks.

KOP 2015 – “Uute oskuste omandamine Lindi käsitööaidas” – Õpitubadesse on kaastatud rohkelt lapsi ja noori, et tulevikus oleks rohkem käsitöö tegijaid ja käsitööst lugupidavaid inimesi. Senisest rohkem koostööd on hakatud tegema kogukonnaliikmete ja erinevate organisatsioonide vahel.

KOP 2015 – “Kamina soojus Lindi käsitööaita” – Uue kütteseadmega on Lindi käsitööaida tööprotsessid tõhusamad, kogukonna teenused on märgatavalt kvaliteetsemad, pakkutakse kogukonna liikmetele paremaid tingimusi huvitegevusteks ja väiksema mahulisteks kultuuriüritusteks muutes seeläbi kogukonda elujõulisemaks.

KOP 2017 – “Lindi Rahvamaja heli- ja valgustuse süsteemi täiendamine” – Lindi Rahvamaja universaalses lavaga spordi- ja peosaalis on kaasaegne valgustehnika erinevate kontsertide, etenduste, konkursside jne läbiviimiseks.

KOP 2018 – “Lindi küla peotelk-varjualune” – Lindi küla kogukond saab oma vabaõhuüritustel kasutada piisavalt suurt varjualust kuhu mahub laudade ja pinkidega istuma vähemalt 50 inimest, kaitseks nii vihma kui ülemäärase päikese eest.


Lisaks on kogukonna liikmed olnud mitmetel aastatel kaasatud projektis „Täiskasvanud õppija nädalal“, kus  fookuses on inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul ning tervisliku toitumise kampaanias “Sööme ära,” kus fookuses on tervislik toitumine ja tervis.

 

MTÜ Lindi külaseltsi projektid 2010-2014 failis

Lisa kommentaar