2021. aasta arvamusküsitluse kokkuvõte

2021. aasta kevadel viidi läbi arvamusküsitlus Lindi küla inimeste hulgas, et siin jätkuks aktiivne külaelu ja meie inimeste huvid ja vajadused oleks kaitstud.

Kokku vastas küsitlusele 83 inimest ning kõige enam meeldib meile meri, küla asukoht, siinne kodutunne ja vaikus ning privaatsus ja loodus. Kõige enam on vastajad viimase aasta jooksul võtnud osa Avatud Talude päevast, Kohvikute külateest, Kapteni talu üritustest ja laatadest Lindi vana koolimaja juures. Olulisimaks infokanaliks on endiselt Lindi rahvas ja sõbrad Facebooki leht. 

Kõige enam tunneme puudust turvalisest liiklusest (sh kergliiklisteedest), ujumisvõimalusest ja pakiautomaadist. Lisaks eelmisel küsitlusel esile kerkinud probleemidele tuli sel küsitlusel juurde veel uusi probleemseid kohti meie külas:

  • keeruline leida infot kohalike usaldusväärsete teenuste/kaupade kohta;
  • halvas seisukorras vana koolimaja sissesõidu tee ja poe esine parkimisplats.

Külaselts annab oma panuse, et meie nimel probleemidega tegeleda ja kaasata inimesi ning ressursse nende lahendamiseks. Täname kõiki vastajaid, et andsite panuse meie küla arenguks!

Lisaküsimuste korral palun võtke ühendust silviapajus@gmail.com

Kõik vastused on kättesaadavat siit: 2021. arvamusküsitluse vastused

Väljavõtteid vastustest:

Edu kogukonna eestvedamisel!

Tore et tagasisidet küsite, hoiame kogukonna aktiivsena!