Mehed üheskoos kogukonna kriisiplaani pidamas

12. juunil kell 16 Lindi Vana kooli kohvikus. Vaatame koos, mis on kogukonnas kriis, kuidas isiklikult ja oma perega kriisideks valmis olla ja milles kohaliku omavalitsuse, riigi või riiklike struktuuride peale võib loota, milleks aga koalikus kogukonnas ühiselt valmistuda. Võtame aluseks mh ka küsitluse, mida kõik piirkonna inimesed võiksid täita!

Pilt: OpenAI, 16.05.2024

Projekti “Lindi piirkonna elanikkonnakaitse vajaduste täpsustamine, teenuste tellimine ja inventari soetamine” toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.