Lindi Külaselts

Lindi Külaselts on vabatahtlik rahvaliikumise põhimõttel tegutsev ühendus, mis on seadusega sätestatud korras registreeritud ja tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel.  Külaseltsi missiooniks on panustada oma organisatoorsete ja materiaalsete vahenditega Lindi küla säilitamisse, majandusliku-, sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamisse, külaelanike huvide ja vajaduste kaitsmisesse. Oma tegevustes lähtume muuhulgas ka vabaühenduste tegevuse eetilistest väärtustest, mille põhimõtted on vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus.

Külaselts on asutatud juunis 2003. Tänaseks on külaseltsi eestvedamisel korrastatud Lindi aas – sinna on kerkinud ilus kõlakoda ja külakiik , valminud on kaunis sild. Aasal toimuvad traditsioonilised iga-aastased jaanituled ja talviti ka vastlatrallid. Juba mitmendat aastat järjest osaleme üleriigilistel Teeme Ära talgutel. 2012 aastal oli meie külal au osaleda üleriigilises Avatud Külaväravate projektis, mille kaudu tutvustasime oma küla ka võõramale rahvale. Meid väisas selle ürituse raames Ene Ergma. Samuti võib külaseltsi teeneks pidada ka mälestuskivi avamist vana kooli juures ja oma küla majaka avamist uue kooli juures. Talvel ajame suusarajad sisse oma uue suusarajamasinaga ja alates 2013 aastast on avatud käsitööait, kus kogu külarahvas saab osa võtta erinevatest käsitööringidest ja koolitustest. Meie tegemisi tunnustati Pärnumaa Aasta küla tiitliga ja külaseltsi juubeliaastal kandideerisime ka ülevabariigiliselt Aasta küla tiitlile. Projektidest ülevaade asub siin – http://www.lindi.ee/projektid.

Kindlasti ei toimiks meie külaselts ilma aktiivsete eestvedajateta ja tublide külainimesteta, kes ikka ja jälle oma õla alla panevad, kui on vaja nõu ja abi erinevate ürituste elluviimisel või projektide kirjutamisel. 2017. aastast on külaseltsi juhatus kahe liikmeline – sinna kuuluvad Taavi Tamberg ja Ulla Orgussaar.

Infot meie ürituste ja tegemiste kohta leiad ka Facebookist  https://www.facebook.com/Lindikylaselts, mis paratamatult moodsa ajaga kaasas käib. Pilte meie külast ja elust ja tegemistest võite leida ka Lindi Lasteaed-Algkooli pildikogust ning Meie Küla Peo FB lehelt, igapäevase info vahetamiseks sobib ka FB grupp Lindi rahvas ja sõbrad.

Põhikiri ja aastaaruanded:

Liikmemaksu suurus 2018. aastal on 8€, pikaajalisele töötule ja pensionärile 4€. Maksu saab tasuda MTÜ Lindi Külaseltsi arveldusarvele SEB pangas EE731010220120062015 või sularahas üldkoosolekul.

2019. aasta augustis viidi läbi arvamusküsitlus Lindi küla elanike ja suveliste hulgas. Kokkuvõte on leitav siit!