Arvamusküsitlus 2019

2019. aasta augustikuus viidi läbi arvamusküsitlus Lindi küla elanike ja suveliste hulgas, et siin jätkuks aktiivne külaelu ja Lindil elavate ning suvitavate inimeste huvid ja vajadused oleks kaitstud.

Küsitlusele vastas kokku 114 inimest. Kõige enam on meie küla inimesed aianduse- ja spordiusku, meile meeldib ka toiduvalmistamine ja muusika. Meile meeldib meri ja rahu ning öine tähine taevas. Muidugi on meie küla keskpunkt Lindi Lasteaed-Algkool. Info liigub meie külas kõige paremini Facebooki gruppide kaudu: Lindi rahvas ja sõbrad ning MTÜ Lindi Küalseltsi leht. Palju head infot saame ka naabrite ja sõprade käest.

Kõige enam meeldib meie küla rahvale Meie Küla Pidu, jaanituli ja Avatud Kalasadamate päev. Naudime ka kontserte. Ühisüritused meile meeldivad, kui need ei toimu liiga tihti ja kui peale pidu küla korda tehakse ning püsielanikke austatakse.

Kõige enam tunneme oma külas puudust kergliikusteest ja tänavavalgustest. Need teeks meie elu palju turvalisemaks.

Kokkuvõte kogutud andmetest on kättesaadav SIIT!