Lindi Külaseltsi ootab ees arenguhüpe!

MTÜ Lindi Külaselts on saanud toetust KÜSKilt eesmärgiga koostada Lindi Külaseltsi arenguhüppe tegevuskava lähtudes ühingu eneseanalüüsist ja sihtrühma uuringute tulemustest. Projekti “Lindi Külaseltsi arenguhüppe tegevuskava koostamine” läbiviimiseks saadud toetussumma on 4000 eurot.