Lindi vana koolimaja kogukonna majaks

Pärnu Linnavalitsus otsustas Lindi vana koolimaja Lindi kogukonnale tasuta kasutusse anda. Esialgu kümneks aastaks. Lindi Külaseltsiga valmistatakse ette vastav leping, kus ka ootused mõlemale poole fikseeritud saavad. Pärnu Linnavalitsuse vastava korraldusega saab tutvuda siin.