Projekt “Lindi vana koolimaja küttesüsteemi täiendamine”

Sarnaselt mitmele muule projektile on ka see seotud Lindi vana koolimajaga, mis on kogukonna jaoks hinnaline ajaloopärand. On oluline hoida hoone kasutusel aastaringselt ja teostada selleks hädavajalikud remonditööd.

Renoveerimise käigus uuendatakse soojuspumpadele vajalik elektripaigaldise osa, lisatakse olemasolevatele soojuspumpadele kolm uut soojuspumpa, üks alla kohvikusaali, üks korterisse ja üks teise korruse ringi ruumi, mida loodame kasutusele võtta mh kangastelgede ruumina.

Projekti elluviimisega tagatakse ajaloolise koolimaja säilimine kogukonnapärandina. Lindi piirkonna elanikele, suvilaelanikele, Lindi Vana Kooli Kohvikule ja erinevatele teenusepakkujatele on loodud võimalus koolimaja aastaringseks kasutamiseks. Vana koolimaja tegemistesse on kaasa oodatud kõik kogukonna liikmed.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist. Projektitaotlus “Lindi vana koolimaja küttesüsteemi täiendamine” esitati Pärnumaa KOP sügisvooru 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”.

Projekti kogumaksumus oli 4 918,00 eurot. KOP toetuse summa on  4 000 eurot.

Projekti kestis 04.10.2021 – 30.04.2022