Projekt “Lindi vana koolimaja küttesüsteemi täiendamine”

Sarnaselt mitmele muule projektile on ka see seotud Lindi vana koolimajaga, mis on kogukonna jaoks hinnaline ajaloopärand. On oluline hoida hoone kasutusel aastaringselt ja teostada selleks hädavajalikud remonditööd.

Renoveerimise käigus uuendatakse soojuspumpadele vajalik elektripaigaldise osa, lisatakse olemasolevatele soojuspumpadele kolm uut soojuspumpa, üks alla kohvikusaali, üks korterisse ja üks teise korruse ringi ruumi, mida loodame kasutusele võtta mh kangastelgede ruumina.

Projekti elluviimisega tagatakse ajaloolise koolimaja säilimine kogukonnapärandina. Lindi piirkonna elanikele, suvilaelanikele, Lindi Vana Kooli Kohvikule ja erinevatele teenusepakkujatele on loodud võimalus koolimaja aastaringseks kasutamiseks. Vana koolimaja tegemistesse on kaasa oodatud kõik kogukonna liikmed.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist. Projektitaotlus “Lindi vana koolimaja küttesüsteemi täiendamine” esitati Pärnumaa KOP sügisvooru 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”.

Projekti kogumaksumus oli 4 918,00 eurot. KOP toetuse summa on  4 000 eurot.

Projekti kestis 04.10.2021 – 30.04.2022

Lindi vana koolimaja järelküsitlus 2021

Hea Lindi küla ja ümbruskonna elanik, Lindi küla sõber!

2020. aastal küsisime teilt, mida teha Lindi vana koolimajaga. Saime palju toredaid ideid ja ettepanekuid. Küsitluse kokkuvõtet saad lugeda siit: https://docs.google.com/…/1L44YoBBrejMSZOpyhzJG…/edit…

2020. aastal oli ka see hetk, kui vanale koolimajale elu taas sisse puhuti. Tänaseks toimetab seal kohvik, juuksur, kosmeetik, massöör, keraamik ja müüakse kohalikku käsitööd. Algus on tehtud, kuid pikk tee on veel minna.

Täna soovime teada, mis mõtted aasta jooksul tehtu baasil on tekkinud ning ootame teie ettepanekuid ja ideid edasise tegevuse arendamiseks. Leiad küsitluse vastamiseks siit: https://forms.gle/AEwdKgNGHxKVATNA8

Aitäh!
MTÜ Lindi Külaselts

Külaseltsi aastakoosolek +KORDUS

Hea kogukonna ja Lindi Külaseltsi liige!

Oled oodatud osalema 12. juulil kell 19 KORDUS üldkoosolekul Lindi vanas koolimajas. mõtleme ja arutame, mida saame koos ära teha. Meie ühised arvamused ja mõtted on need, mis on külaseltsi plaanide tegemise aluseks.

Esmane üldkoosolek toimus 21. juuni kell 19:00, aga kuna osales 11 liiget 52-st, siis peame oma kehtiva põhikirja tõttu viima läbi ka korduskoosoleku. Siis tegime enne ka Lindi aasal veidi ka talgutööd jaanitule platsi ette valmistamiseks.

Päevakorras on:
– 2020. aasta aruanne ja selle kinnitamine,
– juhatuse valimised,
– projektid ja ideed,
– 2021. aasta eelarve.

Aruannet saab enne koosolekut vaadata aadressil: https://www.lindi.ee/lindi-kulaselts/

NB! Võtame rõõmuga vastu avaldusi külaseltsiga liitumiseks!