KÜSK

2019

“Lindi Külaseltsi arenguhüppe tegevuskava koostamine”

MTÜ Lindi Külaselts on saanud toetust KÜSKilt eesmärgiga koostada Lindi Külaseltsi arenguhüppe tegevuskava lähtudes ühingu eneseanalüüsist ja sihtrühma uuringute tulemustest.