KÜSK

2024

“Lindi piirkonna elanikkonnakaitse vajaduste täpsustamine, teenuste tellimine ja inventari soetamine”

KÜSKi kodanikuühiskonna innovatsioonifond toetas meie piirkonda 26 000 euroga, et tagada elektrienergia varustuskindlus olulistes hoonetes – Lindi Lasteaed-Algkool ja Lindi Vana koolimaja – kogunemis- ja evakuatsioonikohtades – arvestades erinevaid võimalikke kriisiolukordi.

Projekti peamisteks tegevusteks on:

  • kriisiplaani täpsustamine läbi vastavate ekspertintervjuude, koolituste, küsimustike ja koosolekute;
  • kriisivarude kaardistamine ja soetamine, nende kasutuskorra ja säilimise tagamine;
  • asutuste elektrisüsteemide kontroll ja asutuste elektrisüsteemi reservtoitelahenduse projekt;
  • peajaotuskeskuste ümberehitus ja generaatoritele säilituskohtade kohandamine;
  • mobiilsete generaatorite soetamine ja hooldus- ning kasutuskorra kehtestamine;
  • kohaliku kogukonna teavitamine ja koolitamine.

Projekti “Lindi piirkonna elanikkonnakaitse vajaduste täpsustamine, teenuste tellimine ja inventari soetamine” toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Innovatsioonifondist toetati paljusid piirkondi üle Eesti, vt näiteks Tori valla kavandatud tegevusi. Meie tegevuskava saab siin peagi ka täpsemalt lahti kirjutatud.


2019

“Lindi Külaseltsi arenguhüppe tegevuskava koostamine”

MTÜ Lindi Külaselts on saanud toetust KÜSKilt eesmärgiga koostada Lindi Külaseltsi arenguhüppe tegevuskava lähtudes ühingu eneseanalüüsist ja sihtrühma uuringute tulemustest.