Mehed üheskoos kogukonna kriisiplaani pidamas

Kutsume Sind 12. juunil kell 16 Lindi Vana kooli kohvikusse. Vaatame koos, mis on kogukonnas kriis, kuidas isiklikult ja oma perega kriisideks valmis olla ja milles kohaliku omavalitsuse, riigi või riiklike struktuuride peale võib loota, milleks aga koalikus kogukonnas ühiselt valmistuda. Võtame aluseks mh ka küsitluse, mida kõik piirkonna inimesed võiksid täita!

Siin edasi tuleb veidi rohkem juttu, kui on aega ja tahmist teemat endale rohkem juba avada.

Me kõik soovime turvalist elu ja turvalist elukeskkonda. Selles osas tuleb perepeadel aga endil vastutus võtta. Selleks, et paremini tulevikus hakkama saada, tuleb tuvastada võimalikud ohud, et nende mõju meile ennetavalt minimeerida. Samuti, et olla valmis halbade sündmuste (hädaolukorra) korral neile reageerima, tuleb nendeks valmistuda. Riskianalüüs koosneb kahest elemendist – tõenäosus ja mõju. Kui on teada riski suurus, siis saab määratleda, millistega on esmalt ja rohkem vaja tegeleda, määratledes ennetavad (nii riskide ära hoidmiseks kui nende toimumisel mõju vähendamiseks) kui ka reageerivad tegevused, nö päris kriisiplaanid. Seda kõike saab ja peab vaatama iga pere enda vaatevinklist, aga midagi saame koos teha paremini. Samuti tulevad riigi ja KOV tasandilt oma ametkonnad ja meetmed appi, aga tihti jäävad nad mõnes elemendis ka liiga kaugeks.

Niisiis:

  1. Millised on tõenäolised riskid Lindi piironnale/kogukonnale järgmisel viiel aastal (saame vaadata ka külade kaupa erinevusi)
  2. Eesmärgi täpsustamine (kuidas me näeme ennast 5-10 aasta pärast?)
  3. Tegevuskava koostamine (Ennetustegevused, kriisi tegevused, millised käitumisejuhised vajab iga kogukonna liige ja kuidas me need endale saame või kuidas neid ise juurde toodame?)
  4. Läbimõeldud kriisi situatsioonide kommunikatsioon (Kuidas saame teada millised kriisis kogukond on, kuidas ja millist  informatsiooni kogume kogukonnalt? Juhtimise korraldus ja juhtimise valmidus saavutamine, kuidas käituda siis kui kriis kulmineerub?)
  5. Juhul kui satume pikaajalisesse kriisis siis, kas meil on inimesed, teadmised ja oskused, selleks et kogukonna ja inimeste valmisolekut läbi kiire ja eesmärgipärase väljaõppe tõsta?
  6. Milliste osapooltega vajame eesmärgipärast, pikaajalist koostööd, kuidas seda korraldada kriisideks valmistumisel ja reageerimisel? Kas oleme huvitatud ja vajame ühist koostööalast väljaõpet n KOV, Punane rist, Pääste, Kaitseliit, Naabrivalve, teised kogukonnad, erasektor?
  7. Kaasata, aktiveerida rohkem inimesi (kogukonna aktiveerimine, teavitamine, olukorra teadlikkuse võimaldamine, kaasatuse suurendamine ja haldamine – kuidas seda teha kriiside ajal?)
  8. Rollide kokku leppimine (vastutusvaldkonnad, protseduurid, dokumentatsioon – nii avalik kui iga kaastöölise isiklik, uuendamine/kontroll)
  9. Kuidas ka tunnustada inimesi, kuidas kajastada edulugusid ?

Seda, kui palju me konkreetselt 12. juunil jõuame läbi arutada, ei oskagi ette plaanida – peaasi, et oled kohal ja saame nii koos edasi liikuda.

Ette tänades,

Taavi Tamberg, Lindi Külaselts
Priit Annus, Pärnu Linnavalitsuse liige – osavallakeskuse juht
Raivo Lumiste, Pärnu linna elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator