PRIA

Külade uuendamise ja arendamise  investeeringutoetus, meede 3.2

2010  – “Lindi külaplatsi ja kõlakoja renoveerimine”- uue kõlakoja ehitamine, avara valgustatud parkla rajamine, peoplatsi võsast puhastamine ja muruga külvamine, tualetid. Lindi külaplats on kogukonna liikmetele olulise tähtsusega. Külaplatsil paikneb varem annetuste toel valminud külakiik. Külaplats on külaelanike ja lähipiirkondade elanike jaoks traditsiooniliste tähtpäevade tähistamise koht ning sobiv paik laagrite, laatade, festivalide ning kõikvõimalike kultuuri -ja spordiürituste läbiviimiseks.

2011  – Käsitööaida rajamine Lindi külade piirkonnale ja vajaliku sisustuse soetamine (kangasteljed, käärpuud ja savipõletusahi koos tööks vajalike vahenditegaLindi rannakülas renoveerida vana palkait, soetada vahendid erinevate rahvuslike käsitööliikide tegemiseks ning kujundada küla käsitööaidast koht, kus on piirkonna käsitööhuvilistel võimalik käsitööga tegeleda. Korraldada käsitöö õpitubasid, koolitusi, näituseid, näitus-müüke.