Kriisiplaan

Kriis on olukord, mis oma mõjude tõttu on küla elanike igapäeva elu toimumist olulselt takistav. Mõneti on oluline, et iga pere valmistuks kriisideks isesesivalt, et oma kodus hakkama saada või oma kodust vara kaitsta, kuid on kriise, mille puhul ühine tegutsemine ja nendeks valmistumine annavad parema tulemuse. Esialgsete arutelude pulemusena on Lindi piirkonnas kriideks ettevalmistamise plaan siin kokku võetud.

Erinevate kriisidena tuuakse välja:

 • elekter kaob pikemalt kui paariks tunniks, külmkapid muutuvad kasutuks, toidu valmistamine keerukam
 • veetrassidest kaob surve, kanalisatsioon ei toimi
 • kaob mobiilside, internetiühendus
 • poest ei saa osta kaupu, kütust ei saa juurde osta
 • tekib tulekahju või on muul põhjusel vaja evakueeruda
 • teed on läbimatud (lumi, tuisk)
 • üleujutus (merevee tase üle kahe meetri) – vaata üleujutuse kaarti!
 • suurõnnetus või epideemia piirkonnas
 • varguste laine piirkonnas
 • riiklik sabotaaž (küberohud, infosõda, lahingtegevus)
 • ebakindlus või sündmus (lein) kogukonnas-ühiskonnas, mis põhjustab ohte vaimsele tervisele

Nendeks ette valmistamisel on soovitusi toodud:

Ehk siis:

 • et kodus oleks suitsuandur ja vinguandur töökorras
 • varu enda koju piisav toidu ja vee tagavara, esmased ravimid
 • kas sul on omal energiajulgeolekusse panustatud (auto kütus, akupangad, patareidel raadio, generaator jms)
 • mõtle läbi, kuidas ja kuhu vajadusel kiiresti evakueeruda
 • Helista:
  • 112 – hädaabinumber, kui sinu või lähedase elu, tervis või vara on otseses ohus
  • 1220 – perearsti nõueanne
  • 1247 – riigiinfo, ametlik teave kriisi olukordades
  • 1343 – elektrilevi rikketelefon

Lindi kogukonna koostöös:

 • rakendame kiiret infovahetust sotsiaalmeedias – Lindi rahvas ja sõbrad
 • oleme kaardistanud meie piirkonna elutähtsad teenused ja objektid
 • on loodud kogukonnakelder Lindi vanas koolimajas;
 • loomisel kogukonna ülene kriisivarude plaan ja elektrivarustus kriisiolukordadeks Lindi Lasteaed-Algkoolis ja Lindi vanas koolimajas (2024)

Kriisiplaan on avatud edasisteks täiendamisteks (uuendatud november 2023).